Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Kędzierzynka, Kornatka i Rudnik oraz miasta Dobczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30.03.2015 r. do 30.04.2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Cywilnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211), z dniem 1 kwietnia 2015 r. nastąpi połączenie organizacyjne urzędów i izb skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Bieńkowic

Strażacy z Bieńkowic cieszą się z nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego typu DAF, który zastąpi mocno wysłużony już samochód marki STAR 200, który do tej pory był używany przez tą jednostkę do akcji gaśniczych. Wprawdzie nie jest nowy, bo z 1996 roku, z niewielkim przebiegiem 32 tysiące kilometrów, ale co najważniejsze bezwypadkowy i sprawny technicznie.