Aktualności

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Odważnym, zawsze gotowym nieść pomoc, niezwykle zaangażowanym w sprawy społeczne miasta i wsi, praktycznie realizującym ideę solidarności i patriotyzmu strażakom ochotnikom z jednostek naszej gminy, w dniu Waszego święta życzę stałej opieki patrona, świętego Floriana, życzliwości i wdzięczności ze strony tych, których ratowaliście oraz tych, którzy wiedzą, że zawsze mogą na Was liczyć. Życzę zdrowia i osobistej satysfakcji z Waszej służby. Dziękuję za to, że nigdy się na Was nie zawiodłem i wiem, że nigdy się nie zawiodę.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Kędzierzynka, Kornatka i Rudnik oraz miasta Dobczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30.03.2015 r. do 30.04.2015 r.