Aktualności

Poszukujemy grafika-plastyka komputerowego

Poszukujemy grafika-plastyka komputerowego do wykonania projekcji do Musicalu - Opery Dziecięcej pt. "Pocztówki Muzyczne". Projekt składa się z dziewięciu scen, obrazów ruchomych i nieruchomych, które opisane zostały w scenariuszu. Projekt jest przedsięwzięciem edulkacyjnym, niekomercyjnym (niebiletowanym), który wykonują uczniowie wraz z nauczycielami. Projekty kostiumów również są dziełem uczniów. 

Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych w 2015 roku przez Powiat Myślenice

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że do dnia 26.09.2014 r. można składać w Starostwie, przy ul. M. Reja 13, wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych i imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym, m.in. przez instytucje upowszechniania kultury, ośrodki kultury, szkoły i organizacje pozarządowe, zgodnie z drukiem dostępnym poniżej.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Gminie Dobczyce

Zgodnie z zapisem §11 pkt 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce: "pozbywanie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbywać się będzie indywidualnie w ramach indywidualnej usługi zamawianej przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej."