Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r.

Data: 

2014-11-21

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Wychowawczo – Rehabilitacyjnego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania w 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.

Data: 

2014-11-21

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą i dziećmi w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Gminy i Miasta Dobczyce”

„Wyginam śmiało ciało, a wcześniej się nie dało” Pokaz akrobatyczno-gimnastyczny z udziałem utytułowanych sportowców

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza na pokaz akrobatyczno-gimnastyczny, który odbędzie się 26 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w hali sportowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Pokaz ten ma być promocją tej dyscypliny sportu na terenie LGD Turystyczna Podkowa.

Biedroneczki u Misia

 We wtorek 18. 11.2014. grupa „Biedronek” z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach w ramach rozpoczęcia projektu: „Biblioteka! – super sprawa. Książka – wiedza i zabawa.” odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Dobczycach.

XII Kawiarnia Muzyczna MGOKiS: FIESTA LATINA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zaprasza na dwunasty koncert z cyklu "Kawiarnia Muzyczna MGOKiS ". Tym razem foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego wypełnią gorące latynoskie rytmy: dynamiczna samba, energetyczne mambo, żywiołowa cha – cha, romantyczna bossa nova. Podczas koncertu przypomnimy takie przeboje, jak "La Cumbanchero", "Brazil", Mambo Italiano, "Sway 13" "Perhaps, Perhaps, Perhaps" "The Girl from Ipanema", "Spain", "La Pachanga", "Sweet and Gentle" i wiele innych.

Oferta Klubu Sportowego RABA Dobczyce

Data: 

2014-11-17

Oferta Klubu Sportowego RABA Dobczyce - na udział dzieci i młodzieży w turniejach piłki nożnej jako alternatywy przeciwko uzależnieniom.

Termin od 24 listopada do 20 grudnia.

Wniosek rozpatrywany zgodnie z procedurą dotyczącą artykułu 19a ustawy o pożytku publicznym. Został złożony przez KS Raba Dobczycę na kwotę 3000zł.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2015 rok”.