Aktualności

REKONESANS PO KLUCZOWYCH GATUNKACH MUZYKI ROZRYWKOWEJ

Gospel, blues, jazz, swing, reggae, funky i R&B - te wszystkie gatunki muzyczne można było dziś usłyszeć w auli Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach. Wraz z doświadczonym wokalistą, laureatem m.in. jubileuszowej 5. edycji "Szansy na sukces" , uczestnikiem międzynarodowej edycji X- Factor i programu "The Voice of Poland" Mirosławem Witkowskim zaśpiewali uczestnicy sekcji wokalnej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach.

WIGILIA ULICZNA 20 GRUDNIA NA DOBCZYCKIM RYNKU

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Dobczyce na tradycyjną Wigilię Uliczną, która odbędzie się 20 grudnia 2015 roku w dobczyckim Rynku. Rozpoczęcie o godz. 14:00.
Przy szopce kolędować będą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobczycach, Sekcja Wokalna MGOKiS, Orkiestra Dęta "Dobczyc"e oraz Pasterze z Dobczyc.

Pulsoksymetr dla ratowników pogotowia w Dobczycach

Na prośbę ratowników pogotowia stacjonującego w Dobczycach, którym potrzebne jest dodatkowe urządzenie diagnostyczne o nazwie pulsoksymetr, analizujące w warunkach polowych nasycenie tlenowe osób poszkodowanych, Burmistrz Paweł Machnicki przedstawił Radzie Miejskiej wniosek o wsparcie finansowe Powiatu z budżetu gminy w celu zakupienia tego sprzętu. Chodzi o 3 705 zł. Z formalnym wnioskiem zwrócił się także pan Dyrektor Szpitala i rada wyraziła aprobatę.

RADNI PRZYJĘLI ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Rada Miejska przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Określa on cele, zasady i formy takiej współpracy, a także wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje. Nie zmieniły się priorytety zadań publicznych Gminy, realizowanych przez organizacje i należą do nich upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki, rozwój bazy sportowej, działania na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury, działania w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologia, ochrona zwierząt i przyrody, rozwijanie kontaktów międzynarodowych, integracji europejskiej, a także wspieranie organizacji w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

PODATKI W GMINIE DOBCZYCE OD 2013 ROKU PRAKTYCZNIE BEZ ZMIAN

Na Sesji Rady Miejskiej we środę podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, a także uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Istotne jest to, że od 2013 roku stawki te nie ulegały podnoszeniu. Także w projektach uchwał przedstawionych Radzie na ostatniej sesji przez Burmistrza Pawła Machnickiego i Panią Skarbnik Zofię Murzyn, stawki te nie zostały podniesione.

Modernizacja budynków OSP

OSP Bieńkowice

tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Bieńkowicach

wartość projektu: 100 232 zł (słownie: sto tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł )

kwota dofinansowania: 39 635 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć zł)

zakres robót:

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych

Data: 

2015-11-25

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.
Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

 

POMÓŻ PIESKOWI ZNALEŹĆ DOM

W Brzączowicach znaleziono małego psa szczeniaka, który najprawdopodobniej został porzucony. Piesek jest zadbany, bardzo żywotny, doskonały towarzysz zabaw. Jest szczeniakiem, więc to idealny piesek do wychowania (ułożenia). Apelujemy pomóżcie nam znaleźć dla niego dom. Jeżeli sami macie, obok wielkiego serca, odpowiednie warunki to może właśnie na kogoś z Was czeka nasz szczeniak. Jeżeli jesteś właścicielem i to maleństwo Ci zaginęło,martwisz się i tęsknisz zadzwoń tel. 12/ 37 21 790.