Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Brzezowa, Skrzynka, Stadniki i Stojowice

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 23.02.2015r. do 23.03.2015r. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Brzezowa, Skrzynka, Stadniki i Stojowice.

Ikony - Wernisaż Wystawy

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ISPINA" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac powstałych podczas warsztatów pisania ikon (Dobczyce, listopad 2014 - marzec 2015).

Wernisaż odbędzie się 17 marca 2015 roku, o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr : 795, 792/2, 791, 789, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 800, 799, 798, 797 o łącznej powierzchni 8.9138 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2015 r.

Data: 

2015-03-04

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wyspa skarbów w Dobczycach!

Wyspa skarbów w Dobczycach

Spektakl „Wyspa Skarbów” to wspaniałe widowisko taneczne zainspirowane książką Roberta Louisa Stevensona, w reżyserii Natalii Ferlak, Karoliny Moskal-Flagi oraz Magdaleny Światłoń. To drugi spektakl po „Alicji w Krainie czarów” , który prezentują tancerze Studia Tańca R. Jednak tym razem , prawie 80 tancerzy zabierze Państwa w pełną niesamowitych przygód taneczną podróż w poszukiwaniu pirackiego skarbu.