Dla mieszkańców

Aktualności

Przedsiębiorcy mogą, w ramach poddziałania 6.3.3 RPO WM, uzyskać dofinansowanie!

Gmina Dobczyce wspólnie z Gminami Myślenice oraz Siepraw opracowuje dokument strategiczny „Program Rozwoju Zbiorników Wodnych”. Opracowanie Programu umożliwi Gminom ubieganie się o środki w ramach poddziałania 6.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20. W ramach tego poddziałania planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

III GRAND PRIX DOBCZYC W SZACHACH

III GRAND PRIX DOBCZYC W SZACHACH

25 IX 2015 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach rozpoczęła się III edycja Grand Prix Dobczyc w Szachach. W pierwszym turnieju zagrało 21 osób z Dobczyc, Myślenic, Stojowic, Koźmic Wielkich, Skrzynki, Janowic, Brzezowej. Uroczystego otwarcia dokonała Bożena Piwowarska, prezes Stowarzyszenia Integracji Rodziny „Więź” w Dobczycach.

Strony